SERIÁL

Produktivní a zdravé prostředí

O tom, že vytvářením kvalitního a zdravého pracovního prostředí lze zvýšit efektivitu práce jistě není sporu. Ale jak nám v tom může pomoci IoT? To se dozvíte v dalším dílu našeho miniseriálu.
(english version)

Produktivní a zdravé prostředí

Jak IoT zlepšuje prostředí kanceláří?

Zdravé a produktivní prostředí, optimalizaci a úsporu nákladů na základě sledování a vyhodnocení chování prostoru či zvýšení produktivity a zdraví pracovníků díky optimálním podmínkám na pracovišti. Toho všeho je možné dosáhnout nasazením neinvazivních IoT senzorů a čidel a následným měřením mnoha veličin
v kancelářích a společných prostorech a následnou reakcí na zjištěné hodnoty. To vše v souladu s konceptem Zdravé budovy a kanceláře a řešením Chytré budovy.

SARAhub
SARAhub

SARAhub (Smart Assets – Rapid Action) je snadno použitelné prostředí, které usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT). SARA.hub pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních systémů (výrobní, měřící a regulační, požární či bezpečnostní systémy..). Zobrazuje senzory a zařízení v grafických schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace.

Klíčovými výhodami řešení SARAhub jsou integrace a reakce. Integrace jak různých systémů na vstupu či výstupu, tak různých agend do jednoho prostředí. Není tak potřeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. Vše je v jednom prostředí, ve kterém je pak možné definovat reakce na různé situace.

Bezdrátové zařízení pro měření, záznam a přenos teploty, vlhkosti a koncentrace CO2.

Bezdrátové zařízení pro měření, záznam a přenos teploty, vlhkosti a koncentrace CO2.

Co nejčastěji monitorujeme, ovládáme a řídíme?

Teplota

Úroveň osvětlení

Přítomnost kouře,
detekce požáru

Vlhkost

Počty osob a pohyb, vstupy, obsazenost místností, stolů/židlí

Hluk

CO2

Venkovní prostředí včetně osvitu 
částí budov sluncem

Prašnost

Další články

SARAhub dává IoT skutečný smysl

V úvodním článku našeho seriálu si představíme SARAhub, snadno použitelné prostředí, které výrazně usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT).

Kdo měří, ten šetří

V dalším článku si krátce představíme Energy Monitoring, který především v dnešní době, kdy bojujeme s cenou energií, významně nabývá na důležitosti. Protože kdo měří, ten i šetří.

Monitoring a údržba strojů

Monitoring úklidových strojů prodlužuje jejich životnost a snižuje náklady. Pojďme si tedy představit produkt Cleaning Machines, který se právě na tuto problematiku zaměřuje.

Vzdálený monitoring kotelen

Průmyslové kotelny, výměníkové stanice či jiné podobné provozy jsou charakteristické tím, že sdružují více specifických zařízení od různých výrobců, a tím pádem vykazují i větší nároky na měření provozního celku a sledování jeho chování.

Vždy dokonale zajištěný úklid

Kontrola dodávky úklidových služeb a možnost operativního zastoupení. To vše zajišťuje naše řešení Cleaning Control, založené na technologii RFID čipů.

Produktivní a zdravé prostředí

O tom, že vytvářením kvalitního a zdravého pracovního prostředí lze zvýšit efektivitu práce jistě není sporu. Ale jak nám v tom může pomoci IoT? To se dozvíte v dalším dílu našeho miniseriálu.

Vaše data neustále v bezpečí

Pokud je pro vás důležitá otázka maximálního zabezpečení důležitých a citlivých dat, tak je poslední díl našeho seriálu určen především vám. Povíme si v něm totiž něco o neinvazivním monitoringu serverových a datových místností prostřednictvím prvků IoT.

Více informací nejen o zdravém pracovním prostředí najdete na stránkách společnosti Iotor.