SERIÁL

Kdo měří, ten šetří

V dalším článku si krátce představíme Energy Monitoring, který především v dnešní době, kdy bojujeme s cenou energií, významně nabývá na důležitosti. Protože  kdo měří, ten i šetří.
(english version)

Energy Monitoring

Jak IoT pomáhá v rámci energetických úspor?

Nejdříve vám pomůže poznat vaši skutečnou spotřebu. A to nejen na základě vyúčtování, ale také jak se vyvíjí v čase či v závislosti na prostředí. Automatické odečty současně eliminují rizika v souvislosti s možnými úniky energií. V budovách umožní optimalizaci vytápění a chlazení na základě strojového vyhodnocení chování prostředí, včetně závislosti na počasí či počtu osob. Možné je také automatické rozúčtování energií dle spotřeby. V průmyslu pak měří spotřebu technologií a tím optimalizuje výrobní procesy a náklady.

Energy Monitoring
SARAhub

S řešením SARAhub (Smart Assets – Rapid Action) získáte přehledné prostředí pro jednoduché dálkové odečty energií, a to v mnoha případech i prostřednictvím stávajících měřidel. Není nutné instalovat novou, dokonce ani využívat stávající infrastrukturu klienta. SARAhub analyzuje a optimalizuje spotřebu na základě reálného stavu, včas upozorňuje na nestandardní situace (překročení spotřeby, nízká spotřeba) a detekuje nesprávné fungování technologií či provozu výroby. Disponuje také vstupem pro datový model budovy.

Senzory pro energy monitoring

Při monitoringu energií lze využít celou řadu senzorů.

Co se nejčastěji měří

Elektřina

kWh, tarify, dodávky do sítě

Voda

průtok (objem, směr)

Teplo/Chlad

kJ

Plyn

objem

A v jakých oblastech?

Kancelářské budovy

Výrobní závody – technologie a provozy

Logistické a skladové
parky

Pobočkové sítě

Bytové domy

Chytré budovy

Další články

SARAhub dává IoT skutečný smysl

V úvodním článku našeho seriálu si představíme SARAhub, snadno použitelné prostředí, které výrazně usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT).

Kdo měří, ten šetří

V dalším článku si krátce představíme Energy Monitoring, který především v dnešní době, kdy bojujeme s cenou energií, významně nabývá na důležitosti. Protože kdo měří, ten i šetří.

Více informací nejen o monitoringu energií najdete na stránkách společnosti Iotor.