SERIÁL

SARAhub dává IoT skutečný smysl

Přinášíme vám zbrusu nový seriál krátkých článků, ve kterých vám postupně představíme produkty a řešení naší sesterské společnosti Iotor. A začněme hned s tím nejdůležitějším – SARAhub je snadno použitelné prostředí, které výrazně usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT).
(english version)

SARAhub od společnosti Iotor

Co je SARAhub?

SARA.hub (Smart Assets – Rapid Action) pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních systémů (výrobní, měřící a regulační, požární či bezpečnostní systémy.). Zobrazuje senzory a zařízení v grafických schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace.

Jedno místo pro sledování stavu a definování reakce 
na specifické situace

Klíčovými výhodami řešení SARAhub jsou integrace a reakce. Integrace jak různých systémů na vstupu či výstupu, tak různých agend do jednoho prostředí. Není tak potřeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. Vše je v jednom prostředí, ve kterém je pak možné definovat reakce na různé situace.

SARAhub: sběr a odesílání informací

Sběr a odesílání informací probíhá prostřednictvím specifických sítí, určených výhradně pro provoz IoT a nezávisle napájených, neinvazivních senzorů a čidel.

Přehledné prostředí

Jednou z hlavních předností řešení SARAhub je přehlednost. Prostředí
bylo navrženo tak, aby odečtení informace zabralo minimum času.

SARAhub

SARAhub čerpá data ze široké škály čidel a sensorů a na základě
zjištěných údajů spouští okamžitě adekvátní rekace.

Spotřeba energií v SARAhub

I tak komplexní činnost, jakou je monitoring spotřeby energií, dokáže SARAhub zjednodušit na maximum.

Hlavní přínosy řešení SARAhub

Automatizované monitorování a správa zařízení.


Jedno místo pro sběr dat o zařízeních, prostředí a energiích 
z různých zdrojů.

Optimalizace spotřeby energií a lepší ochrana před možnými úniky či zneužitím.

Přehled o stavu na jednom centrálním místě – s využitím Digitálního dvojčete.

Zdravé a produktivní prostředí pro zlepšení výkonu lidí a strojů.


Automatická reakce na změny prostřednictvím upozornění a zahájení procesu.

Chytrá údržba prostřednictvím predikcí, rozhodnutí a automatizace založených na faktech.

Plná integrace se stávajícími IT systémy 
a obchodními procesy.

Další články

SARAhub dává IoT skutečný smysl

V úvodním článku našeho seriálu si představíme SARAhub, snadno použitelné prostředí, které výrazně usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT).

Kdo měří, ten šetří

V dalším článku si krátce představíme Energy Monitoring, který především v dnešní době, kdy bojujeme s cenou energií, významně nabývá na důležitosti. Protože kdo měří, ten i šetří.

Monitoring a údržba strojů

Monitoring úklidových strojů prodlužuje jejich životnost a snižuje náklady. Pojďme si tedy představit produkt Cleaning Machines, který se právě na tuto problematiku zaměřuje.

Vzdálený monitoring kotelen

Průmyslové kotelny, výměníkové stanice či jiné podobné provozy jsou charakteristické tím, že sdružují více specifických zařízení od různých výrobců, a tím pádem vykazují i větší nároky na měření provozního celku a sledování jeho chování.

Vždy dokonale zajištěný úklid

Kontrola dodávky úklidových služeb a možnost operativního zastoupení. To vše zajišťuje naše řešení Cleaning Control, založené na technologii RFID čipů.

Produktivní a zdravé prostředí

O tom, že vytvářením kvalitního a zdravého pracovního prostředí lze zvýšit efektivitu práce jistě není sporu. Ale jak nám v tom může pomoci IoT? To se dozvíte v dalším dílu našeho miniseriálu.

Vaše data neustále v bezpečí

Pokud je pro vás důležitá otázka maximálního zabezpečení důležitých a citlivých dat, tak je poslední díl našeho seriálu určen především vám. Povíme si v něm totiž něco o neinvazivním monitoringu serverových a datových místností prostřednictvím prvků IoT.

Více informací nejen o řešení SARAhub najdete na stránkách společnosti Iotor.