Zrození nové firemní identity

Rok 2021 byl pro naši společnost minimálně v jednom ohledu velmi důležitý. Započal totiž proces rebrandingu firemní, či chcete-li korporátní identity (CID), jehož první fáze skončila na přelomu podzimu a zimy roku 2022, přičemž v následných krocích pokračujeme v podstatě do dnešních dnů. Pojďme si tedy s kolegy z našeho marketingového týmu popovídat o tom, co vlastně takový rebranding obnáší. A to jak v obecné rovině, tak konkrétně v rámci OKIN Facility. Bude to na trochu delší povídání, takže jsme jej rozdělili do tří částí a toto je poslední, třetí díl.

Takže v tomto okamžiku jste měli vlastně hotovo?

Tak to v žádném případě. 🙂 Spíše se dá říct, že ta nejtěžší část byla teprve před námi. Dalším krokem byla totiž implementace nové identity. Respektive vlastně stále je, protože tento proces je časově velmi náročný a jednotlivé kroky je třeba dělat postupně a v delším časovém horizontu. Implementace se v našem případě dá rozdělit na dvě části. Tu první už máme z převážné většiny zdárně za sebou a týkala se vytvoření nové obchodní prezentace, obchodní nabídky, internetových stránek, vizitek, razítek a podobně. Co se týká webu, tak tam jsme hotovi jen z části, protože stále pracujeme na národních verzích. Ale například design na našich kanálech v rámci sociálních sítí jsme změnili ihned, v rámci prvního kroku.

Současně jsme nastartovali také interní komunikaci této změny, kterou v žádném případě není možné podcenit. A tady se nám opět vyplatila spolupráce s renomovanou agenturou, protože ta komunikovala s našimi zaměstnanci už od prvního okamžiku. Připravili několik výtisků tzv. Rebrandingových novin, ve kterých informovali zaměstnance o právě probíhajících krocích. Vytvořili jsme současně jejich elektronickou verzi na našem firemním SharePointu. Byl to skvělý přístup a ostatně důkazem o celkové promyšlenosti této komunikace je fakt, že společnost UnitedUs za ni v roce 2022 získala ocenění (druhé místo) v prestižní soutěži Transform Awards Europe.

SharePoint

Nafotili jsme také více než 200 unikátních fotografií s našimi zaměstnanci, které využíváme v komunikaci a tvoří základ vizuálů bez nutnosti využívat pouze externí fotobanku.

Fotobanka

Výsledkem byla tedy sada prodejních materiálů a finalizace základních grafických a komunikačních prvků a mohlo tedy dojít k finálnímu představení nové vizuální identity. Nejdříve proběhl tzv. interní „launch“, kdy jsme tuto novinku představili našim zaměstnancům. K tomuto účelu jsme využili firemní teambuilding, který se začátkem léta 2022 uskutečnil v prostorách zámku Dětenice.

Představení výsledků rebrandingu veřejnosti a našim obchodním partnerům proběhlo o něco později, konkrétně v průběhu září. Součástí byla také PR komunikace především v rámci oborových časopisů.

No a pak už nastalo to, co je obvyklé a nezbytné – bylo třeba začít novou identitu používat na každodenní bázi. Po již zmíněné první fázi, řekněme balíčku, který bylo nutné změnit ihned, dochází postupně ke změnám i v rámci dalších položek. Některé jsou problematičtější, například vozový park. Bylo by totiž velmi nákladné změnit celý, značně početný, vozový park najednou. V tomto případě jsme přistoupili k logickému kroku, kdy ke změně dochází vždy při pořízení nového služebního vozidla nebo při případných rozsáhlejších opravách na karoserii. Takže platí, že i nyní můžete stále potkávat vozy z flotily OKIN Facility ve starém designu, ale těchto případů bude neustále ubývat.

Car design
Car Merchandise

Změna, týkající se stávajících firemních dokumentů, směrnic a formulářů, se také odehraje na delší časové ose. Všechny dokumenty budou samozřejmě stále plně funkční a platné, pouze u nich dojde k postupné modernizaci designu.


Takže jsme, předpokládám, ve finále. Jak byste tedy za marketingový tým zhodnotili průběh a výsledek rebrandingu v OKIN Facility?

Především, že máme náš nový „kabátek“ moc rádi. A i když každá změna často vyvolá celou řadu emocí, tak jsem si jistý, že se líbí i našim kolegům a také obchodním partnerům a veřejnosti. Současně jsme dostali do rukou silný nástroj, který nám pomáhá v tom, abychom společnost OKIN Facility mohli prezentovat jako moderní a progresivní firmu, která sází na kvalitní lidi, moderní technologie, a především smysluplně nastavené portfolio služeb.

(Nezapomeňte si přečíst také další díly našeho seriálu)