ROZHOVOR

OKIN Facility je pro mě srdeční záležitostí

Tak jako v podstatě každý rok, přinesl i ten letošní několik změn v rámci OKIN Facility. Tentokrát šlo o změny v managementu společnosti. Řady Contract managerů rozšířila naše dlouholetá kolegyně Lenka Bílková a pozici Zástupce ředitele nově zastává Vladimír Dufek. Oběma kolegům gratulujeme a Vláďu jsme se navíc rozhodli vyzpovídat v dnešním rozhovoru.
Vladimír Dufek, Zástupce ředitele FM CZ

Vláďo, i ty patříš mezi dlouholeté kolegy. Kdy si vlastně nastoupil do OKINu a na jakou pozici?

V dubnu to bude už 16 let, co jsem přišel do OKIN Facility. Tehdy šlo o pozici provozního manažera. Provozní manažer měl v tu dobu na starosti kompletní vedení zakázky, jak se říká od A až do Z. Tedy od smluvní dokumentace, přes jednání s klienty, řešení všech provozních problémů, vedení zaměstnanců a řízení dodavatelů. Dostal jsem na starosti hned několik pražských zakázek, jejichž počet se navíc postupem času rozrůstal.


Pověz nám něco o tvé cestě OKINem.

V době, kdy jsem působil v roli provozního manažera, přibyla do portfolia mých zakázek jedna z nejvýznamnějších, a tou byla zakázka ČEZ. Měl jsem na starosti kompletní správu dvou budov HQ ČEZ (ústředí společnosti), ke kterým následně přibyla výstavba třetí, administrativní budovy. Tuto zakázku ostatně částečně spravujeme doposud. Mimochodem to období pro mě nebylo zrovna jednoduché, protože jsem bohužel utrpěl nehodu na motorce, která mě na několik měsíců zcela vyřadila z pracovního i soukromého života. Zpětně musím poděkovat OKINu a hlavně svému tehdejšímu nadřízenému, že mě podržel a v řízení zakázek mě zastoupil do doby, než jsem se mohl naplno vrátit. Což se nakonec podařilo a já jsem tak mohl v této roli zůstat další čtyři roky. Po jejich uplynutí jsem se přesunul na pozici Contract managera, kterou jsem zastával až do konce roku 2023. Za tu dobu se nám podařilo vybudovat tým šikovných lidí a vytvořit portfolio síťových zakázek, které se dnes vyšplhalo až k číslu 1 500 poboček, jakými jsou např. lékarny Dr. Max, prodejny Sportisimo aj. . Z klientů, které jsem měl na starosti bych rád zmínil například Central Group, což je největší český developer.

Vladimír Dufek, Zástupce ředitele FM CZ

Zmínil jsi roli Contract managera. Můžeš nám ji přiblížit?

Jak jsem již zmiňoval, pozice tehdejších provozních manažerů byla velmi obsáhlá a náročná. S přibývajícím počtem klientů a také kontinuálním růstem společnosti nastala potřeba změnit a zefektivnit strukturu řízení. A tak vznikla pozice Contract managera. Jde vlastně o takový most mezi vedením OKIN Facility a lidmi, kteří mají na starosti samotný průběh (výkon) zakázky přímo u klienta. A tak bylo na tuto pozici vypsáno výběrové řízení, do kterého se hlásili jak uchazeči „z venku“ tak i stávající zaměstnanci. Proběhlo, v té době velmi populární, celodenní Assesment Centrum, kterého se účastnili všichni kandidáti společně. Pamatuju si, že nás tam tehdy bylo asi 25. Výsledkem tohoto výběrového řízení bylo několik nových provozních a Contract managerů. A především v rámci pozic Contract managerů uspělo několik kolegů z OKINu a já byl jedním z nich. To, že jsem znal OKIN tzv. zevnitř bylo, a vlastně i dodnes je, mou velkou výhodou. No a pokud bych měl popsat co nejstručněji, tak se dá v zásadě říct, že Contract manager má především zodpovědnost za svěřený úsek, v rámci kterého se stará o několik klientů. Podílí se také na chodu zakázky od výběrového řízení, přes její nájezd až po každodenní chod provozu.


Jak se dle tvého názoru za těch 16let OKIN změnil?

Opravdu hodně. Z malé firmy, kde jsme se všichni osobně znali a stěží bychom obsadili jednu kancelář, se stala velká společnost, navíc s přesahem do zahraničí. Kromě již zmíněné změny v systému řízení a organizační struktury, se společnost rozvíjí zejména v moderních technologiích, robotizaci, digitalizaci a AI.

Vladimír Dufek, Zástupce ředitele FM CZ

Stále pracujeme na zlepšování námi vyvíjených interních systémů, jakými jsou například Service Desk nebo Drive. Naopak to, co se nezměnilo a na čem, podle mého společnost stojí, je kvalitní tým lidí, z nichž je většina ve firmě stejně dlouho, jako já. Někteří i déle. Máme kvalitní a dlouhodobě

stabilní tým Contract managerů, což dokazují i výsledky v rámci FM v České republice.


A teď už se pojďme podívat na tvou novou pozici Zástupce ředitele FM CZ. Jaká je tvá role a co od Tebe můžeme očekávat?

Má role určitě nebude spočívat pouze v zastupování ředitele v době jeho nepřítomnosti 😊. Budu se společně s kolegy starat o nejvýznamnější české klienty, včetně zlepšování nastavení interních procesů nejen napříč OKIN Facility, ale v součinnosti s dalšími společnosti v rámci OKIN Group. Také budu úzce spolupracovat se sdílenými službami, jakými jsou například HR, IT, finance nebo centrální nákup. Budu mít na starosti rovněž nové projekty. V nejbližší době půjde především o nový úsek Energo a segment stavebních služeb. Všechny své současné zakázky, kterými jsou například BMW, již zmíněný Central Group a jeho areály postupně předávám kolegyni Simoně Klepsové. A musím říct, že za všechna ta léta jsem si s kolegyněmi, kolegy a klienty vytvořil silné pouto, takže se mi je neopouští zrovna snadno.


Nová pozice a nové výzvy, to jsou velké změny. Určitě to nebude jednoduché. U čeho dokážeš “vypnout”, jak relaxuješ?

V přírodě a u sportu všeho druhu. Rád hraji fotbal, jezdím na motorce a občas si zajezdím v autě na amatérských závodech. A jsem také milovníkem kvalitního piva. Samozřejmě nesmím opomenout to nejdůležitější a tím je pro mě rodina, včetně našich psů, se kterou trávím čas nejraději.