Digitalizace přináší nové možnosti v poskytování služeb

V OKIN FACILITY klademe velký důraz na využití moderních technologií v procesu dodávek služeb facility managementu a jejich efektivního řízení. Kromě kontinuálních aktualizací našeho OKIN Service Desku vyvíjíme také služby pracující na bázi Internetu věcí (IoT).

Martin Polepil
IT&S Manager v OKIN FACILITY

IoT je naší dlouhodobou strategií a prvky Internetu věcí jsme začali nasazovat do technické správy budov již před 4 lety, kdy teprve začínala výstavba sítí určených pro Internet věcí a samotný pojem IoT ještě nebyl tak rozšířený jako dnes. V té době jsme se také rozhodli, že vytvoříme tzv. „IoT laboratoř“, kterou v současnosti využíváme pro zkoumání inovativních řešení, jejich optimalizaci a zároveň i pro jejich demonstraci klientům. Pro tyto účely jsme za nejvhodnější místo vybrali pražský areál Průmyslový Park Harfa (PPH), ve kterém naše společnost sídlí, a zároveň zde také provádíme technickou správu celého areálu.

Vyspecifikovali jsme si více než 20 oblastí, které mají přínos buď pro kanceláře OKIN FACILITY nebo pro celý areál PPH. Pro první fázi jsme vybrali ty z nich, pro které jsme měli připravené technologie – IoT zařízení a zároveň jsme věděli, že je v nich prostor pro další zlepšení zpracovaní a analýzy dat, procesů, vizualizace atd. Jednou z těchto oblastí je energo management, ve kterém jsme se zaměřili na vylepšení analýzy dat, automatizaci a zjednodušení procesu kontroly a vyúčtování. Konkrétně jsme začali posílat data z nástroje pro Měření a Regulaci (MaR) do platformy RunMyProcess, v rámci které je dokážeme mnohem lépe zpracovávat.


Toto řešení přináší hned několik benefitů:

Monitoring denní a měsíční spotřeby na jednotlivých měřidlech

Upozornění na úniky vody v případě přesažení denních limitů

Automatické porovnání měsíčních odečtů s předešlými měsíci

Generování podkladů pro jednodušší vyúčtování

Detekce výměny měřidel


Další vylepšení jsme implementovali v monitoringu serverových místností pomocí IoT senzorů teploty a nastavením limitních hodnot. Při jejich překročení dochází k okamžité eskalaci a posílání upozornění, což významně zkracuje čas reakce a umožňuje spolehlivě předejít výpadkům chlazení a následnému poškození klíčových technologií. V obou těchto případech, ale i dalších oblastech hraje významnou roli napojení všech upozornění na vzniklé události do našeho OKIN Service Desku. Zde totiž dochází k vytvoření úkonů, přiřazení týmu řešitelů, evidenci stavů jednotlivých požadavků a zaznamenávání dalších metrik. Díky takto nastaveným procesům získáváme výrazně více času na řešení problémů, než kdybychom až zpětně reagovali na vzniklé výpadky a havárie.

A nesmíme zapomenout také na rozšířené možnosti analýzy, kterými by měl disponovat každý moderní systém pro facility management. Výstupy dat a jejich následná analýza jsou pro efektivitu v tomto případě naprosto klíčové. Umožní nám zhodnotit průběh zakázky i jednotlivých dílčích kroků a porovnat je se zakázkami podobného charakteru nebo na úrovni samotných technologií. Takto zpracovaná relevantní data nám řeknou, co je třeba zlepšit a kde popř. dochází k systémovým chybám. Můžeme také mnohem názorněji informovat klienty o jejich zakázkách.

Například náš projekt OKIN Dashboard je přímo založen na výsledcích analýzy dat, která jsou následně přehledně zobrazena na základní obrazovce. Další detailnější data může zákazník získat prostřednictvím podrobného analytického reportu.

(Tento článek najdete také v časopise Facility Manager)