Dětenice 2022

Nabízíme vám malé ohlédnutí za letošním ročníkem našeho firemního Teambuildingu, který proběhl 23. – 24. června. Tentokrát jsme se společně setkali v malebném prostředí Zámečku Dětenice.

Teambuilding 2022

A stejně jako po každém předchozím teambuildingu jsme se kolegyň a kolegů zeptali, jak se jim akce líbila, co by chtěli pochválit a co by naopak zlepšili. Oslovili jsme tedy 135 účastníků jak z České, tak i Slovenské republiky. Nezapomněli jsme ani na naše zahraniční pobočky, v rámci kterých jsme zpětnou vazbu získali prostřednictvím lokálních ředitelů. 

Potěšilo nás, že na námi zaslanou anketu zareagoval každý druhý oslovený, což je velmi dobrý výsledek. Položili jsme respondentům několik otázek a jejich odpovědi jsme následně zpracovali. Respondenti dostali také možnost sdělit nám více informací a názorů prostřednictvím doplňujících komentářů.

Výsledná čísla nás velmi mile překvapila a rádi se s vámi o ně podělíme. Také v doplňujících komentářích jsme nezaznamenali žádné významné stížnosti nebo nespokojenost. Takže můžeme konstatovat, že šlo o velmi povedenou akci a společně se těšíme na další ročník.

V závěru tohoto článku najdete i malou galerii, která vám atmosféru teambuildingu alespoň trochu zprostředkuje.

Všem kolegyním a kolegům děkujeme za účast!

92 %

účastníků hodnotilo kladně celkovou atmosféru

s dovětkem, že se opravdu dobře bavili, anebo byli přinejmenším rádi, že se této akce zúčastnili.
97 %

účastníků bylo spokojeno s výběrem lokality

Líbila se především celková koncepce Zámku Dětenice a s tím související prostředí. Také jídlo bylo hodnoceno velmi kladně.

92 %

účastníků bylo spokojeno s dopoledním programem

Dopoledne bylo, jako již tradičně, věnováno informacím o společnosti, aktuálnímu vývoji, trendům a prezentacím jednotlivých zemí.

85 %

účastníků bylo spokojeno s odpoledním programem

Další tradiční součástí našich teambuildingů jsou odpolední týmové aktivity a soutěže. Tentokrát se vše odehrávalo plně v kontextu zvolené lokality a středověké atmosféry.

Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022
Teambuilding Dětenice 2022