Moderní facility management je plný technologií

Pokud se dnes řekne výraz moderní facility management, každý si může představit mnoho různých věcí. Někteří si představí i poměrně ne příliš „sexy“ obor, který se stará o budovy, areály a zabezpečení.

Cobots

V moderním facility managementu ale v posledních letech právě o dost „sexy“ obor jde z pohledu nových technologií. Rozkvět IoT a robotiky, veškeré technologické novinky, které tu v některých případech sice již byly, ale zejména s energetickou krizí začaly dávat ještě větší smysl, tomu dává za pravdu.

Technologie mohou nejen ušetřit, ale slouží jako skvělý nástroj v rozhodovacím procesu vedení firem. Mít jasný přehled, co se děje v jakémkoli momentu na jednotlivých místech, budovách či areálech a mít tak možnost rozhodnout na základě relevantních dat, co se má dít. To je to nejlepší, co může management firem požadovat. Mít přehled a možnost ovlivnit aktivně efektivitu jednotlivých pracovišť, je mnohdy k nezaplacení.

Propojení systémů, čidel a senzorů v jednom IoT systému je velmi nápomocné jak v úsporách, tak v efektivitě. Nemusíte posílat pracovníky dělat odečty a mít data jen jednou za měsíc nebo rok. S IoT a dálkovými odečty máte data v reálném čase a můžete mít jasný trend i v časech, kdy by jinak odečet neproběhl. Takto v OKIN Facility u některých klientů odhalili např. chod zařízení v produkci i tehdy, kdy se nevyrábělo. Samozřejmě s úpravami a v některých případech i automatizací procesů se pak dá dělat mnohé, co ušetří jak peníze, tak i čas. V některých případech třeba systém upozorní na zvýšenou hodnotu a pracovník se sám rozhodne co bude dál. Jindy lze systém nastavit na automatizaci a pokud bude některá hodnota překročena, generuje se zpráva (alarm), nebo rovnou nastane předem navolený scénář.

Výhodu, kterou mají v OKIN Facility, je vlastní systém, který jsou schopni napojit i na systém klienta, takže odpadá nutnost dokoupení systému pro klientskou stranu. Co je ale největší výhodou systému, je to, že propojí různé druhy senzorů a čidel do jednoho systému. Normálně mají čidla a senzory své vlastní aplikace a ty většinou nejdou propojit dohromady. To v tomto případě odpadá.

SARAhub

Využití IoT v praxi může dokumentovat následující business case z prostředí retailu. Zákazník spravuje rozsáhlou síť poboček a hledal efektivní a komplexní řešení pro dohled a kontrolu nad svými provozy. Hlavními výzvami bylo monitorování kvality skladování zboží, sledování spotřeby energií v jednotlivých pobočkách, měření teplot v prostoru s cílem optimalizace vytápění/snížení nákladů a centralizované řízení světelné reklamy pro eliminaci zbytečného plýtvání současně se zvýšením uživatelského komfortu. Cílem je zajistit, aby veškeré pobočky byly spravovány centrálně a v reálném čase, což vede k lepší kontrole nad provozy, úsporám nákladů a zvýšení celkové efektivity.

Společnost OKIN Facility se svými partnery dodala klientovi kompletní řešení. Od počáteční analýzy a mapování stavu poboček, přes vhodný hardware pro osazení stávajících měřidel energií, teplotních senzorů do chladniček a prodejen a zařízení pro zapínání a vypínaní světelné reklamy, po jeho fyzickou instalaci na místě. Tato zařízení jsou provozována na bateriový provoz s víceletou životností i díky pokročilým LP WAN sítím, jako je například LoRaWAN od ČRA.

Mozkem celého řešení je vlastní cloudová platforma SARAhub, která sbírá data ze všech zařízení a senzorů, zobrazuje detailní informace, historii, trendy, a především umožňuje včas a automatizovaně reagovat na nastalé situace pomocí uživatelsky definovaných scénářů. Výhodou je kombinace různých agend v jednom prostředí a další možnosti rozšiřování.

Jako další logický krok se nabízí využití nasbíraných dat pro ESG reporting, rozšíření funkcionality o počítání osob v prodejně, footfall analýzu, případně monitoring zaplnění odpadových nádob na vybraných lokalitách pro optimalizaci svozu odpadů.

Není to ale jen efektivita energetická, ale třeba právě i úklidová, kde do procesu úklidu dnes vstupují roboti. Někdy se jim může také říkat coboti, jelikož potřebují ještě stále jakousi kooperaci s lidmi. Ale i ty se dnes mohou postarat o mnohem efektivnější úklid. Právě tím, že vydrží uklízet mnoho hodin se stejnou kvalitou bez únavy. Stejně tak, jako třeba úklid ve skladových prostorech a halách, kde nepotřebují ani teplo, ani světlo. Tam dochází k dalšímu zefektivnění právě i úsporou energií, světla by jinak byla zapnutá celou noc v době úklidu. Nejefektivnější kombinace pracovní a nabíjecí doby, vhodně vybraného robota, pro specifické prostředí a povrch, to není jen o výběru značky robota, ale o skutečné znalosti jak technologií a jejich možností (každý výrobce a model to má jinak), tak procesu úklidu na specifických provozech klientů.

Dnešní roboti se umí učit, neustále se vylepšuje jejich software a jejich flexibilita pro ještě více dokonalý úklid a výpomoc. Neumí sice ještě vše, ale umí již hodně. Stejně tak pak mohou lidské síly (na kterých Facility management stojí) trávit více času na pracích, které jsou komplikovanější a roboti je zatím neumějí dělat. V OKIN Facility se těmito technologiemi a inovacemi zabývá speciální oddělení s lidmi, kteří technologiím i facility managementu rozumí a přinášejí další zefektivnění a přidanou hodnotu pro klienty.

Technologie jsou významným pomocníkem v tomto oboru a nejen v něm. Jde jen o to, jak je nejlépe využít a zefektivnit celý proces tak, aby skutečně efektivitu přinášel a tím se dalo servisovat více míst najednou a s významnějším využitím lidské síly a dovednosti, protože s tím ostatním pomohou technologie.

Tomáš Polák

Autorem textu je Ing. Tomáš Polák, ředitel strategického obchodu v OKIN Facility.