Co spojuje OKIN Facility a European Customer Synergy?

European Customer Synergy (ECS) je sdružení facility management poskytovatelů a evropský leader v oblasti těchto služeb s více než 400 pobočkami ve 41 evropských zemích.

Co spojuje OKIN Facility a European Customer Synergy?

V každé zemi je členem a podílníkem pouze jedna společnost. V Německu, Rakousku, Švýcarsku a Lucembursku je to například WISAG, v Belgii firma IRIS nebo v Nizozemsku společnost Dolmans. OKIN Facility je hrdým členem ECS od roku 2008 ve všech zemích, ve kterých působí a využívá výhod plynoucích z tohoto členství.

Klienty ECS jsou často nadnárodní společnosti, které mají například své výrobní závody nebo kanceláře v různých evropských zemích. Bylo by pro ně časově i finančně náročné, aby v každé zemi vedli výběrové řízení na poskytovatele facility služeb. Proto osloví přímo sdružení ECS, které dodá řešení na míru pro všechny požadované lokality právě díky výše zmíněným partnerům. Nadnárodní klient má tedy jednoho partnera pro vyjednávání, a to právě sdružení ECS.

Co spojuje OKIN Facility a European Customer Synergy?

Další výhoda plynoucí ze členství spočívá ve sdílení znalostí a osvědčených postupů mezi členskými firmami v různých zemích. Například pokud dostaneme poptávku na úklid vlaků, což jsme doposud nedělali, pak se můžeme obrátit na partnerskou společnost ve Švédsku, kde tuto zkušenost dlouhodobě mají a kde nám s kalkulacemi a nabídkou mohou pomoci. Také můžeme poslat našeho technika nebo kalkulanta do Švédska, aby na vlastní oči viděl, jak se služba provádí a kalkuluje.

ECS pomáhá OKIN Facility získat a zvládnout i ty nejsložitější portfolia služeb a budov pro nadnárodní klienty. Mezi společné zákazníky ECS se řadí například SONY, HELLA nebo Primark.

Co spojuje OKIN Facility a European Customer Synergy?